Угода про надання послуги «lifecell SCREEN»1. Загальні положення


Товариством з обмеженою відповідальністю «РАДАРМІ», що надалі іменується «Контент-Провайдер», суб’єкт господарювання, який надає абонентам мобільного зв’язку ТОВ «лайфселл» (надалі - Абонент) надає послугу «lifecell SCREEN» (надалі – Послуга).

Товариство з обмеженою відповідальністю «лайфселл», що надалі іменується «Оператор», суб’єкт господарювання, який має право здійснювати діяльність в сфері телекомунікацій з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж.

Оператор несе відповідальність виключно за надання технічного доступу до Послуги Контент-Провайдера, тобто надання можливості користуватися Послугою з використанням телекомунікаційної мережі Оператора (далі – Доступ до Послуги).


Типи пакетів Послуги:

що полягають у розширеної гарантії на дисплейний модуль мобільного пристрою, та гарантований ремонт або заміну дисплейного модулю, що надається одноразово, протягом 12 (дванадцяти) місяців з моменту активації послуги. Також за даними підписками надається грошова компенсація у разі, якщо ремонт дисплейного модулю неможливо виконати через відсутність запасних частин.

Цей договір регулює взаємовідносини між Оператором та Абонентами, а також Контент-Провайдером та Абонентами, для забезпечення потреби останніх в отриманні Послуги за вартістю та на умовах, які встановлюються Контент-Провайдером та цим Договором. Цей договір не регулює взаємовідносини між Оператором і Контент-Провайдером.


2. Терміни


Терміни, використані в Угоді, позначають:

Анкета – документ, що містить інформацію про Користувача, згода Користувача з умовами Угоди, яка розміщена на інтернет-сайті послуги screen.lifecell.ua та my.screen.lifecell.ua

Користувач – Абонент, який обслуговується в мережі Оператора та уклав угоду з Контент-Провайдером.

Заявка на підключення послуги, далі Заявка – успішно передана Анкета Користувача, яка заповнюється ним після діагностики дисплейного модуля смартфону за допомогою діагностичного додатку lifecell SCREEN.

Діагностичний додаток або Додаток - безкоштовний мобільний додаток для смартфонів, який використовується для діагностики дисплейного модуля телефону Користувача. Додаток lifecell SCREEN доступний для завантаження в магазинах додатків: AppStore або Google Play. Смартфон, на якому має запускатися додаток, повинен відповідати наступним технічним вимогам для операційної системи:
Android версії від 8.0,
IOS версії від 9

Особистий Кабінет – обліковий запис Абонента, що містить Анкету, інформацію про підключений мобільний пристрій Абонента, який доступний на інтернет-сайті my.screen.lifecell.ua.

Пакети - «Економ місяць», «Стандарт місяць», «Преміум місяць», «Економ тиждень», «Стандарт тиждень», «Преміум тиждень», «Економ 1 рік», «Стандарт 1 рік», «Преміум 1 рік» – набір визначених Угодою послуг, які надаються Контент-Провайдером.

Страховик – Страхова компанія з якою укладено договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами.

Об'єкт розширеної гарантії або Об’єкт захисту – дисплейний модуль мобільного пристрою (смартфона) або iPhone Користувача.

Ремонт - усунення пошкодження дисплейного модуля пристрою, на умовах, зазначених у Правилах.

Угода– правила надання послуги «lifecell SCREEN» Контент-Провайдера. Дана Угода є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та діє у рамках послуги «lifecell SCREEN». Текст Угоди розміщено на Інтернет сайті screen.lifecell.ua.

Правила надання послуги «lifecell SCREEN» (далі Правила) – перелік умов та обмежень, за якими надається дана послуга. Правила є невід’ємною частиною даної Угоди та розміщені на Інтернет-сайті screen.lifecell.ua

Сервісний центр по ремонту мобільних пристроїв (далі СЦ) - пункт ремонту мобільних пристроїв, призначений Провайдером та інформація про перелік яких розміщена на Інтернет-сайті послуги.

Дисплейний модуль - частина пристрою, що використовується для відображення інформації і зображень (букв, цифр або графіки), які можуть бути інтегровані з сенсорною панеллю.

Пошкодження - механічне пошкодження Дисплейного модуля Пристрою, покритого сервісною послугою, що складається з поломки або розтріскування, що вимагають ремонту, з метою, відновити належне функціонування пристрою.


3. Укладення Угоди і термін її дії


 1. Угода вважається укладеною з моменту підтвердження поданої Заявки Користувача відповідальним працівником Контент-Провайдера. Заявка подається Користувачем після завантаження та встановлення Користувачем мобільного Додатку, успішної діагностики дисплейного модуля через вказаний додаток, вибору типу підписки безпосередньо в Додатку, та підтвердження запиту на активацію в Додатку.
  Послуги, вказані у розділі 4 даної Угоди, починають надаватися Контент-Провайдером з моменту укладення даної Угоди, при умові активації Користувачем (під активацією мається на увазі верифікація заявки Контент-Провайдером та успішне списання вартості замовленої підписки).
 2. Дана Угода діє з дня початку надання Послуги до моменту відмови Користувача від користування Послугою, шляхом відправки SMS-повідомлення з текстом STOP (Стоп, СтОп, cnjg, CNJG і т.д.) на короткий номер 5911, або до моменту відправлення Пристрою до Сервісного центру у разі його пошкодження та погодження результатів діагностування.
 3. У випадку, якщо у термін 7 днів, Користувачем не сплачена Послуга, Угода вважається неукладеною.
 4. Термін дії Угоди складає 12 місяців. По закінченні терміну дії Угода подовжується на новий термін шляхом автоматичної пролонгації.
 5. Угода припиняє свою дію в момент відключення Послуги.
 6. Основні умови надання Послуги докладно регламентовані нижче в цій Угоді, інші умови Послуги, зокрема її вартість, строки надання встановлюються Контент-Провайдером. Інформація про Послугу публікується на його офіційному сайті Оператора www.lifecell.ua (надалі – Сайт).

4. Послуга, що надається Контент-Провайдером у рамках Угоди


Контент-Провайдер зобов'язаний надати Користувачу пакети:
«Економ місяць», «Стандарт місяць», «Преміум місяць», «Економ тиждень», «Стандарт тиждень», «Преміум тиждень», «Економ 1 рік», «Стандарт 1 рік», «Преміум 1 рік», які включають в себе сервіс подовженої гарантії Об’єкта захисту за рахунок діагностики та разового гарантованого ремонту або заміни дисплейного модуля мобільного телефону Користувача. Пакет передбачає сервіс розширеної гарантії та отримання грошової компенсації одноразово, що забезпечується Страховиком, з яким контент-провайдером укладена угода, одноразово у випадку неможливості виконати ремонт дисплейного модуля, протягом 12 місяців з моменту підключення/активації указаної послуги.
Оператор, в свою чергу, виключно забезпечує доступ до Послуги за допомогою телекомунікаційної мережі Оператора


4.1.Умови Послуги


 1. В рамках надання послуги «lifecell SCREEN» Контент-Провайдер зобов'язується надати Користувачу доступ до Діагностичного додатку для пристроїв на базі операційної системи Android та iOS, який Користувачу необхідно завантажити самостійно з магазинів додатків тавстановити на свій мобільний пристрій.
  Після встановлення додатку Абонент повинен здійснити повну діагностику мобільного пристрою, заповнити Анкету, та відправити Заявку.
  Після отримання поданої Заявки, Контент-Провайдер у термін не довше 24 годин проводить верифікацію заявки Користувача та підтверджує або відхиляє її. Після успішної верифікації послуга активується в разі наявності на абонентському рахунку достатньої суми коштів, для списання повної вартості пакету послуг згідно обраного тарифу.
 2. У випадку, якщо після підключення послуги Об'єкт захисту був пошкоджений, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Конетнт-Провайдера для отримання можливості гарантованого ремонту або заміни Об’єкту подовженої гарантії в Сервісному центрі, або для отримання грошової компенсації у разі неможливості відремонтувати пристрій згідно умов вказаних у Правилах надання послуги. Для повідомлення Контент-Провайдера про пошкодження Об'єкта захисту необхідно зателефонувати до Служби підтримки за номерами телефонів: 5911 (тільки з номерів lifecell) або 380445682240 (відповідно до тарифів Вашого оператора зв’язку).
 3. При настанні випадку пошкодження пристрою, Користувач зобов'язується діяти згідно Правил.
 4. У випадку, якщо Користувач обрав будь-яку підписку окрім річної (Економ 1 рік, Стандарт 1 рік або Преміум 1 рік), він може розраховувати на компенсацію, ремонт або заміну Об'єкта подовженої гарантії за умов доплати різниці до річної вартості підписки, яка вказана в розділі 7.1 даної Угоди. Користувач має можливість сплатити доплату в безготівковій формі на користь Контент-Провайдера у Особистому кабінеті Користувача за допомогою інтегрованої системи еквайрингу електронних платіжних засобів використовуючи свою банківську картку, комісія за переказ коштів буде утримана з Користувача.
 5. У випадку, якщо загальна вартість ремонту Об’єкту захисту у СЦ перевищує суму, вказану в п.1 розділу 4.2 даної Угоди, Користувач на власний розсуд приймає рішення про проведення подальшого ремонту, та сплачує на користь СЦ різницю між вартістю ремонту та сумою компенсації від Контент-Провайдера за власний кошт у Особистому кабінеті Користувача за допомогою інтегрованої системи еквайрингу електронних платіжних засобів використовуючи свою банківську картку, комісія за переказ коштів буде утримана з Користувача.
 6. Якщо при підключенні послуги Користувач не надав повних даних, що вказуються в реєстраційній формі, або надав помилкові дані, чи не повідомив Контент-Провайдера, за допомогою дзвінка або самостійної зміни в особистому кабінеті, про зміну цих даних, Контент-Провайдер не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Угоди.
 7. Якщо при підключенні послуги Користувачем у Анкеті були вказані некоректні контактні дані (контактний та додатковий номер телефону, електронна адреса та інші), або Користувач не повідомив Контент-Провайдера про їх зміну, Контент-Провайдер не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даної Угоди.
 8. Компенсація ремонту або заміна Об'єкта подовженої гарантії, або Грошова компенсація надається активним користувачам послуги «lifecell SCREEN» починаючи з наступного дня оплаченого користування контент-послугою на момент пошкодження мобільного пристрою.

4.2. «Грошова компенсація» (для пакетів «Економ місяць», «Стандарт місяць», «Преміум місяць», «Економ тиждень», «Стандарт тиждень», «Преміум тиждень», «Економ 1 рік», «Стандарт 1 рік», «Преміум 1 рік»)


Грошова компенсація надається Контент-Провайдером за даною Угодою безпосередньо на розрахунковий рахунок Користувача, згідно обраного тарифу, при умові, якщо СЦ надав Контент-Провайдеру висновок про неможливість відремонтувати дисплейний модуль смартфона Користувача, або у випадках, описаних в Правилах користування послугою, Контент-Провайдер зобов’язується виплатити грошову компенсацію Користувачу у розмірі суми вартості необхідного ремонту (заміни) Дисплейного модуля Пристрою, визначеної на підставі рахунку (розрахунку) СЦ але не більше 50% максимального розміру компенсації ремонту.
Максимальний розмір компенсацій ремонту складає:


5. Захист даних


 1. Особисті дані Користувача будуть використовуватися Контент-Провайдером тільки з метою виконання даної Угоди. Дані передаються Користувачем добровільно з метою забезпечення можливості виконання Контент-Провайдером зобов'язань за даною Угодою.
 2. Користувач дає згоду на обробку Контент-Провайдером його персональних даних, включаючи отримання від Користувача та/або від третіх осіб, в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01 червня 2010 року (надалі Закон). Користувач надає Контент-Провайдеру право обробляти свої персональні дані будь-яким способом, передбаченим Законом та/або вибраним на розсуд Контент-Провайдера.
 3. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам, участь яких потрібна для здійснення дій, вказаних в Угоді. Персональні дані Користувача будуть передані Контент-Провайдером третім особам в об'ємі, необхідному виключно для виконання зобов'язань, прийнятих за даною Угодою.
 4. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам (кур’єрській/поштовій службі, Сервісному центру та Страховику) для допомоги у проведенні діагностики та ремонту пошкодженого Об’єкту захисту або дій по виконанню обов’язків за даною Угодою або дій по виконанню отримання грошової компенсації у обсязі, необхідному для виконання даної Угоди.
 5. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних Операторові з метою для здійснення Оператором персональних комунікацій з ним (інформування про маркетингові акції Оператора, здійснення інших видів розсилок тощо).
 6. Контент-Провайдер не має доступу до файлів, що знаходяться на мобільному пристрої Користувача. Контент-Провайдер не несе відповідальність перед Користувачем у разі втрати або пошкодження файлів, що знаходяться на мобільному пристрої під час проведення діагностики або ремонту у Сервісному центрі.
 7. У випадку якщо дана Угода укладається за сприяння юридичної особи, з якою Контент-Провайдер уклав Агентський або інший договір, Користувач доручає даній юридичній особі передати Контент-Провайдеру інформацію, надану Користувачем в Анкеті.
 8. Користувач дає згоду на отримання за вказаною в Анкеті адресою електронної пошти рекламної інформації про послуги Контент-Провайдера та Оператора.
 9. Користувач дає згоду на проведення запису його телефонних розмов з Контент-Провайдером при зверненні Користувача з повідомленням про пошкодження Об'єкта захисту.

6. Ліцензійні умови використання Мобільного додатку


 1. Завантаження Мобільного додатку і його установка на мобільний пристрій є підтвердженням повної і беззастережної згоди з усіма умовами Угоди.
 2. Мобільний додаток призначений для самостійної установки на пристрій Користувачем. В рамках цієї Угоди:
  • Кожен зареєстрований зразок Мобільного додатку призначений для одного зареєстрованого Пристрою.
  • При активації Мобільного додатку Користувачеві надається невиключна і непередавана ліцензія установки і використання однієї (1) копії зазначеної версії Мобільного додатку на одному телефоні. Ліцензія дійсна тільки для одного мобільного пристрою, на якому встановлено і зареєстровано Мобільний додаток.
  • Користувач не може встановлювати Мобільний додаток на кілька пристроїв, він повинен підключити послугу на інший номер телефону, який використовується в іншому пристрої.
 3. Контент-Провайдер надає Користувачеві виняткове право (проста ліцензія) використовувати Мобільний додаток такими способами:
  • Відтворення Мобільного додатку, тобто його запис в пам'ять мобільного пристрою для подальшої експлуатації виключно в рамках цієї Угоди;
  • Використання Мобільного додатку на пристрої Користувача, а також у складі програмно-апаратного комплексу Користувача, установка на пристрій Користувача.
  • Плата за ліцензію включена до вартості обраного тарифу відповідно до розділу 7 договору.
 4. Мобільний додаток повинен використовуватися під назвою «lifecell SCREEN». Користувач не має права змінювати назву Мобільного додатку, змінювати і/або видаляти знак охорони авторського права або інші відомості, що вказують на Правовласника, яким є Контент-Провайдер.
 5. Товарні знаки, знаки обслуговування, зображення і логотипи, які використовуються разом з Мобільним додатком, є зареєстрованими товарними знаками. Користувач не отримує ніяких прав або ліцензій на будь-які вищезазначених товарних знаків і зобов'язується не вилучати, не приховувати або не змінювати будь-які знаки власності (включаючи повідомлення про товарні знаки і авторські права), які можуть бути додані або міститись в Мобільному додатку.

7. Оплата послуги «lifecell SCREEN»


 1. Користувач сплачує вартість послуги «lifecell SCREEN» згідно обраного тарифу Оплата проводиться шляхом стягнення коштів з мобільного рахунку Користувача (Тарифи вказано з урахуванням усіх податків):
  • Вартість річного пакету «Економ» складає 449 грн/365 днів;
  • Вартість щомісячного пакету «Економ» складає 44 грн/30 днів, що відповідно складає 528 грн за рік;
  • Вартість щотижневого пакету «Економ» складає 12 грн/7 днів що відповідно складає 624 грн за рік;
  • Вартість річного пакету «Стандарт» складає 699 грн/365 днів;
  • Вартість щомісячного пакету «Стандарт» складає 62 грн/30 днів що відповідно складає 744 грн за рік;
  • Вартість щотижневого пакету «Стандарт» складає 17 грн/7 днів що відповідно складає 884 грн за рік.
  • Вартість річного пакету «Преміум» складає 1499 грн/365 днів;
  • Вартість щомісячного пакету «Преміум» складає 152 грн/30 днів що відповідно складає 1824 грн за рік;
  • Вартість щотижневого пакету «Преміум» складає 39 грн/7 днів що відповідно складає 2028 грн за рік.
 2. У разі, якщо в момент підключення на рахунку Користувача недостатньо коштів для активації/ продовження щомісячної/щотижневої вартості користування послугою, проводиться спроба стягнення щоденної вартості користування.
 3. У разі, якщо на момент замовлення Підписки на рахунку абонента недостатньо коштів для її активації, спроби тарифікації Абонента продовжуються протягом 7 календарних днів. В разі недостатньої кількості коштів на рахунку Абонента протягом зазначеного періоду вважати, що Абонент відмовився від Послуги.
 4. У разі закінчення строку Послуги, якщо на рахунку Абонента не достатньо коштів для її подовження можливість автоматичного подовження Послуги зберігається протягом 30 календарних днів після закінчення дії попереднього пакету. В разі недостатньої кількості коштів на рахунках Абонента протягом зазначеного періоду вважати, що Абонент відмовився від Послуги та можливість автоматичного подовження буде закінчено.
 5. У разі несплати Користувачем послуги «lifecell SCREEN», Контент-Провайдер не зобов'язаний надавати послуги передбачені даною Угодою.

8. Відповідальність сторін


 1. У випадку користування одним із пакетів «Економ місяць», «Стандарт місяць», «Преміум місяць», «Економ тиждень», «Стандарт тиждень», «Преміум тиждень», «Економ 1 рік», «Стандарт 1 рік», «Преміум 1 рік», Користувач зобов’язується негайно повідомляти Контент-Провайдера про факт пошкодження Об’єкта захисту за номерами безкоштовної цілодобової Служби підтримки 5911 (тільки з номерів lifecell) або 380445682240 (відповідно до тарифів Вашого оператора зв’язку).
 2. Повідомлення Користувачем Контент-Провайдера про факт пошкодження Об’єкта захисту є підставою для дій, зазначених у п.п. 4.1, 4.2. цієї Угоди.
 3. За невиконання або неналежне виконання умов даної Угоди Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.
 4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даною Угодою, якщо це невиконання викликане дією обставин непереборної сили, тобто обставин, які наступили проти волі Сторін і не могли бути попереджені своєчасно вжитими розумними заходами. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють: війну, військові дії, стихійні лиха, вибухи, страйки, акти органів влади, які впливають на виконання зобов’язань, а також інші події і обставини, які в ході судового розгляду будуть визнані обставинами непереборної сили.

9. Вирішення спорів


 1. Сторони домовляються, що всі суперечки, що виникають у процесі виконання даної Угоди, вирішуватимуться шляхом переговорів між сторонами на основі доброї волі і взаєморозуміння.
 2. У разі виникнення претензій Користувача до Контент-Провайдера, Користувач подає відповідну заяву з вказівкою змісту претензії. Контент-Провайдер зобов’язаний дати відповідь на заяву Користувача протягом 30 календарних днів з дня надходження претензії від Користувача.
 3. У разі неможливості вирішення суперечок в ході переговорів, суперечки між Сторонами вирішуватимуться у судовому порядку відповідно до діючого законодавства України.

10. Інші умови


 1. Контент-Провайдер має право внести зміни до умов даної Угоди, про що зобов’язаний повідомити Користувача за 7 календарних днів до моменту вступу змін в силу шляхом публікації змін на сайті screen.lifecell.ua та my.screen.lifecell.ua.
 2. У разі продовження користування послугою «lifecell SCREEN» після зміни умов даної Угоди, абонент тим самим підтверджує свою згоду із такими змінами.
 3. Все, що не передбачено даною Угодою, регулюється чинним законодавством України.

11. Реквізити Контент-Провайдера


ТОВ «РАДАРМІ»:

01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 6,

П/р 26001027101301 в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, МФО 300346

код ЄДРПОУ 42217586, ІПН 422175826556


12. Реквізити Оператора


ТОВ «лайфселл»:

03110, м. Київ, вул. Амосова,12, бізнес-центр «Горизонт Парк», 14-й поверх

П/р 26007011816302 у ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023

код ЄДРПОУ 22859846, ІПН 228598426584м. Київ

Редакція: : лютий 2022 р.